Taakverdeling binnen de kerkrentmeesters Taakverdeling binnen de kerkrentmeesters


Cees Slabbekoorn, ouderling-kerkrentmeester, voorzitter
moderamen, verhuur volkstuinen, grondzaken, kerktuin
Robert Scheepe, kerkrentmeester, vice-voorzitter
Onderhoud kerk en pastorie, restauratiezaken, interieur kerk, subsidies, pr
Wim de Leeuw, kerkrentmeester
Begroting, jaarrekening, quotum, generale kas, overige bijdragen/contributies
Bas Blok, ouderling-kerkrentmeester
orgel, geluidsinstallatie
Jan Allewijn, secretaris van het College
Salarissen, secretariaat algemeen
Hanneke Loef, administrateur
Financiële administratie
Dineke Bron, ledenadministrateurs
Ledenadministratie
 

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters