Welkom Welkom


De Hervormde Kerk Kapelle is een kerk die midden in de samenleving van Kapelle staat. Letterlijk! Getrokken door Jezus en Zijn evangelie, betrokken op elkaar! 


lees meer »
 
Logeeradressen gezocht

Logeeradressen gezocht


GEZOCHT: GASTGEZINNEN VOOR LEDEN AMERIKAANS KOOR
Voor de vijftig leden van het Dordt University Choir uit Sioux Center worden gastgezinnen gezocht. Op Hemelvaartsdag 30 mei komen de koorleden die in leeftijd variëren van 20 tot 24 jaar, aan het einde van de middag in Kapelle aan en zij vertrekken op zaterdag 1 juni  's ochtends weer. Het gaat dus om twee overnachtingen. Op vrijdag 31 mei zijn ze in Brugge. Zij zullen op verschillende plaatsen concerten geven, onder andere in Kapelle.
Het mooiste zou zijn als de koorleden per twee in een gastgezin welkom zijn.
Voor meer informatie: Saskia Deventer-Metz, 0113-341216
 

lees meer »
 
Afscheid basiscatechese Afscheid basiscatechese

 
Informatieavond omgaan met dementie

Informatieavond omgaan met dementie
lees meer »
 
tips gebruik internetradio

internetradio Hervormde gemeente Kapelle
tips gebruik internetradio

Er zijn verschillende manieren om de kerkdienst te beluisteren. Hieronder leest u er meer van. Voor meer informatie kunt u terecht bij Rinus Meeuwse.
 

lees meer »
 
Inloopochtend 4 februari Inloopochtend 4 februari

Snertochtend


‘Hartelijk welkom’. Ilde en Piet begroeten ieder met een handdruk. Het is al bij tienen als ik binnenkom en aan de lange tafels die in de koffiehoek staan opgesteld hebben de ouderen al hun plaatsje gevonden. Het zijn er goed geteld zestig op deze bijzondere ochtend. Van een ochtendhumeur hebben ze geen last: er wordt volop gepraat en gelachen.
 

lees meer »
 
Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers


In de dienst van zondag 27 januari werden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Jacqueline Riedijk- bij de Vaate als jeugdouderling, René Tramper als ouderling en Piet Scherpenisse als diaken. Na hun bevestiging werden zij kort toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, Daan Polderman. Naast de twee dienstboeken overhandigde hij hun het boekje Help! Ik ben ambtsdrager. De titel van het boekje kan de indruk wekken, dat het ambt een last is, zo betoogde hij, maar dat is maar ten dele zo. Het ambt kan soms als last ervaren worden maar ook is het zo, dat het ambt jou draagt.

In diezelfde dienst werd afscheid genomen van drie ambtsdragers. Van Jan Bron als voorzitter van de diaconie, van Klaske Pennink-Dijkstra als ouderling en van Cees Slabbekoorn als ouderling-kerkrentmeester. Een lange periode waren zij in hun ambt aan de kerkenraad verbonden. De predikant bedankt hen voor hun inzet en ook zij krijgen een feestelijk verpakt boekje. Wellicht een andere titel dan de net aangetreden ambtsdragers kregen.
Jan de Vries
 

 
Welkom Mark Christiaanse

Welkom Mark Christiaanse

Mark Christiaanse wordt onze nieuwe organist
De kerkenraad heeft Mark Christiaanse (Yerseke, 32 jaar) benoemd tot organist, als opvolger van Henk G. van Putten.
Mark Christiaanse studeerde orgel, piano en improvisatie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg, waar hij in 2013 cum laude zijn master behaalde. Inmiddels heeft hij een praktijk opgebouwd als concert- en kerkorganist, privédocent en dirigent van symfonieorkest Convocare.

We zijn blij dat de leiding van de kerkmuziek met zijn benoeming in professionele handen blijft.