Gebedskalender januari Gebedskalender januari

Kapelse Gebedskalender januari  2019

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7

Dinsdag       1: Het nieuwe jaar is begonnen. Vertrouw uzelf, de mensen en dingen die u lief zijn, maar ook al wie en al wat u moeilijk vindt, toe aan God, ook dit komende jaar.  Ook in dit jaar is  vertrouwen op God, liefde voor elkaar en medemenselijkheid  broodnodig.

Woensdag    2: Dank voor nieuw leven. Baby’s worden geboren en ieder nieuw mensenkind is een levend teken van hoop voor de toekomst. Bid voor wie opvoeden.

Donderdag  3: Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf.  Dank voor mogelijkheden van genezing en zorg.

Vrijdag          4: Bid voor de problematiek van de vluchtelingen. Hun nood en onze verantwoordelijkheid. Wat kunnen we wel en wat niet doen.  Waar ligt de grens ook van onze mogelijkheden. Bid dat de mensensmokkelaars gestopt zullen worden en dat niet talloze vluchtelingen in slavernij of prostitutie terecht komen.

Zaterdag     5:   Bid voor de vele duizenden christen-martelaren. Zij betalen met hun leven voor het geloof in Jezus.  Daarbovenop worden velen vervolgd, gediscrimineerd en verjaagd. Bid voor wie niet weg willen of kunnen.  Bid ook voor de vervolgers, dat zij zich zullen bekeren.

Zondag       6: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   7: Bid voor de inloopochtend. Het is altijd druk bezocht, door zowel mannen als vrouwen. Bid voor een zegen en een goede tijd. Vandaag wordt het kerstfeest gevierd in de Koptische kerk in Kapelle en wereldwijd in de Oosters-Orthodoxe kerken. Bid voor hen

Dinsdag      8: Bid voor de gemeentegroeigroep en voor het overige kringwerk.

Woensdag   9:    Bid voor de jeugd.

Donderdag 10: De werkgemeenschap van predikanten komt bij elkaar. Er wordt vergaderd gebeden, gestudeerd en gekeken naar of en waar er wederzijdse hulp en samenwerking nodig en mogelijk is.

Vrijdag      11: Bid voor organisaties als “Open Doors”, die christenen proberen te helpen juist in die landen waar geloven in Jezus moeilijk en gevaarlijk kan zijn.
Zaterdag   12: Bid voor de overheden, voor wie verantwoordelijkheid draagt in politiek, bedrijfsleven, kerk en maatschappij. Bid ook dat God Zijn Heilige Geest niet wegneemt uit onze cultuur.
Zondag      13: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  14: Bid voor de problematiek van het milieu. Dank voor de natuur en haar orde.
Dinsdag     15: Vanavond vergadert het moderamen. De kerkeraardsvergadering wordt voorbereid in kleinere kring. Bid hiervoor.
Woensdag  16:  Bid voor de voortgezette catchese. In kleine kring worden zaken van bijbel en krant, geloven en denken, school en kerk  besproken.
Donderdag 17: Bid voor de overige kerken in de gemeente Kapelle: de PKN gemeente in Biezelinge, de christelijke Gereformeerde Kerk, de Koptische kerk, de PKN gemeente in Wemeldinge, de gereformeerde gemeente, de vrij-evangelische gemeente. Wij delen, hoe onderscheiden ook, één dienst.
Vrijdag         18: Bid voor de eenzamen. Je hoeft daarvoor niet noodzakelijk alleen te zijn. Zelfs met anderen om je heen, kan een mens zich eenzaam voelen.
Zaterdag      19: Bid voor het kabinet. We leven in tijden van grote politiek onrust, met onvoorspelbare leiders en aan de ene kant en juist al te voorspelbare – en dat niet in positieve zin – aan de andere kant. Een klein land als Nederland moet daarin zorgvuldig opereren.
Zondag        20: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    21: Dank voor huwelijken, die hebben kunnen duren. Mensen zijn voor en hebben elkaar gespaard. De tijd zelf is een factor geworden van dank voor alle betrokkenen, ouders, kinderen, vrienden.
Dinsdag        22: Vanavond vergadert de kerkeraad. Voor het laats in de oude samenstelling. Bid voor hen en dank voor het feit dat er mensen zijn die ook deze taak in de kerken op zich willen nemen.
Woensdag     23: Bid voor wie rouwen, Verdriet, gemis blijft, maar ook het heden met de gave en opgave daarvan. 
Donderdag   24:  Bid voor de studiekring. Naast het vieren in de kerk, naast het persoonlijke gebed en Bijbellezen is er ook de reflectie, het na-denken van en over de openbaring.
Vrijdag           25: Bid voor wie ons land en de vrede dienen in land-, luchtmacht en marine. Niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar ook, gegeven de – naar gezegd wordt - verwaarlozing van ons defensiemateriaal soms een hachelijke taak.
Zaterdag   26: Morgen worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Als ouderling dhr. René  Tramper en als jeugdouderling mw. Jacqueline Riedijk . dank en bied voor hen, voor hun ambtswerk, voor deze dienst. We nemen afscheid van Jan Bron, Cees Slabbekoorn en Klaske Pennink-Dijkstra.
zondag      27: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   28:  Bid en dank voor de vele evangeliebewegingen,  Youth for Christ, de Navigators, De Doorbrekers etc. Juist waar wij en bij wie als gevestigde kerken soms moeilijk of niet kunnen komen doen zij hun zegenrijk werk
Dinsdag      29:  Dank voor dat, waarvoor je vandaag (als je dit avondgebedskalender) of gisteren (wanner je dit als morgengebedskalender gebruikt) kunt danken: vriendschap, verrassing, blijdschap etc.  Ook in het kleine-van-alledag is God nabij.


Woensdag    30:  Bid voor de ouderen in onze gemeente. Er is soms eenzaamheid, teleurstelling. Bid ook voor wie zorg aan hen verlenen, familie en personeel in huis of instelling.
Donderdag 31:    De interkerkelijke overleggroep komt bij elkaar.  Voor wederzijdse informatie en samenwerking. Bid en dank hiervoor.


 

terug